Tuesday, November 29, 2022
   
Text Size
Login Beta v3.0
Romanian English French German Greek Hungarian Italian Russian Spanish Turkish

RDI Projects financed by National Funds

Tip program Date de identificare proiect/grant Denumire proiect / grant Perioada de derulare Calitatea UVT in cadrul proiectului/ grantului Director/ Responsabil partener proiect/ grant Membrii in colectivul de cercetare UVT Valoare aferenta UVT
CEEX 2008 72-172/ 2008 Tehnici de inalta precizie si sensibilitate aplicate in retele de  biomonitorizare  a poluarii mediului cu factori poluanti din zonele de dezvoltare de sud, sud-est si centrala ale Romaniei - TIPSARMER 2008-2011 coordonator Ion V. POPESCU   1.300.000
INOVARE 2008 191/ 19.08.2008 Celule fotovoltaice cu eficienta crescuta obtinute prin folosirea tehnologiilor de microsisteme - MICROSYSCELL 2008-2010 coordonator Valerica CIMPOCA   160.000
CEEX 2007 31-081/ 14.09.2007 Bazele fizico-chimice ale tehnologiilor de fitominerit in medii geologice si tehnologice contaminate - FITOMIN 2007-2010   Claudia STIHI Stihi Claudia,                Popescu Ion V., CimpocaValerica, Busuioc Gabriela, Radulescu Cristiana, Ivan Mihaela, Ivan Ionut, Gheboianu Anca, Bancuta Iulian, Stefan Maria 140.000
CEEX 2007   Fabricarea de materiale polimerice ecologice multifunctionale stabilizate cu antioxidanti din extracte naturale - ECOMAT 2007-2010        
CEEX 2007 17-011/ 12.09.2007 Sistem de microsenzori, piezoelectrici de masurare, analiza si control multiparametru, integrat 3D - PIEZOSENZ 2007-2010   Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica, Popescu Ion,                Stihi Claudia, Radulescu Cristiana, Let Dorin,                      Ivan Ionut, Gheboianu Anca, Bancuta Iulian, Stefan Maria, Oancea Ingrid,              Bute Oana, Stan Florin 650.000
CEEX 2007   Tehnologie nepoluantă de îmbunătăţire a caracteristicilor funcţionale ale unor materiale polimerice utilizând fluxuri de electroni acceleraţi - NEPOLTEH 2007-2009        
CEEX 2006 M3-C3 Micro si nanotehnologii in industria lemnului – o prima abordare romaneasca  MINAFOR-RO 2006-2008   Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica;       Popescu V.Ion;            Claudia Stihi;               Ionut Ivan;                   Gheboianu  Anca;       Bancuta Iulian  
CEEX 2006 06-11-14/ 2006 Microstructura sistemelor micro si nanometrice de a -Al2O3-ZrO2 dopate cu pamanturi rare pentru compozite performante - NANODOPAZ  2006-2008   Ion V. POPESCU Popescu V.Ion;            Cimpoca Valerica;       Silviu Jipa;                   Claudia Stihi;               Bute Oana;                  Gheboianu  Anca;       Bancuta Iulian  
CEEX 2006 M3-C3-12350 Promovarea cercetarii stiintifice interdisciplinare in domeniul materialelor nanostructurate pentru celule solare din generatia a treia prin colaborare europeana - NANO-SOL-NET 2006-2008   Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica;       Popescu V.Ion;            Claudia Stihi;               Ionut Ivan;                   Gheboianu  Anca;       Bancuta Iulian  
CEEX 2007 113/ 01.08.2006 Promovarea retelei nationale de mecatronica in vederea participarii la Programul Cadru 7 si integrarea acesteia in European Research Area 2006-2008   Viviana FILIP    
CEEX 2006 718/2006 Retea de excelenta pentru controlul calitatii mediului si reducerea unor factori poluanti din zona centrala si de sud a romaniei - EXMED 2006-2008 coordonator Ion V. POPESCU Popescu Ion V. Cimpoca Gh., Jipa Silviu, Setnescu Radu, Setnescu Tanta, Busuioc Gabriela, Stihi Claudia, Gorghiu Laura, Dumitrescu Crinela, Dima Gabriel, Vlaicu Gheorghe, Ghita Constantin, Oros Calin, Apostol Simona, Dinu Sergiu, Olteanu Radu, Bute Oana, Bumbac Marius, Gheboianu Anca, Bancuta Iulian, Manea Nicoleta, Stefan Maria, Popa Ecaterina, Bratu Irinel, Marguta Ionela, Vlad Antoaneta 975.000
CEEX 2006   5907/ 18.09.2006 Utilizarea metodelor spectroscopice a bioindicatorilor vegetali in monitorizarea poluarii cu metale grele a mediului 2006-2008   Simona APOSTOL    
CEEX 2005 05-D11-30/ 05.10.2005 Cercetari avansate privind  structura nucleului atomic - CASN 2005-2008 partener Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica        Stihi Claudia              Gheboianu Anca         Bancuta Iulian  50.000
CEEX 2005 78/ 05.10.2005 Materiale avansate nanocompozite cu proprietati antibacteriene, de autocuratare si structuri integrate de concentratoare de energie solara utilizate in constructii civile pentru ameliorare ambientala” –  NANOAMBIENT 2005-2008 partener Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica;       Popescu V.Ion;            Lakatos Eugen;           Stihi Claudia;               Gheboianu  Anca;       Bancuta Iulian 50.000
CEEX 2005 114/ 05.10.2005 Microsisteme integrate de monitorizare in timp real a parametrilor de foraj pentru optimizarea exploatarii resurselor petroliere - MICROSYSOIL 2005-2008 partener Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica; Popescu V.Ion;  Lakatos Eugen;   Stihi Claudia; Gheboianu  Anca; Bancuta Iulian 45.000
CEEX 2005 71/ 12.10.2005 Studii avansate asupra interacţiilor atomice folosind fascicule de ioni acceleraţi şi neutroni - INTAFIN 2005-2008 coordonator Ion V. POPESCU Popescu V.Ion;           Oros Calin;                  Dima Gabriel;              Stihi Claudia;             Gheboianu  Anca;       Bancuta Iulian 74.750
CEEX 2005 05-D11-50/ 07.10.2005 Tranzitii de faza, stari nucleare de prag si reactii de interes pentru astrofizica - TFSRA 2005-2008 partener Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica        Stihi Claudia               Gheboianu Anca         Bancuta Iulian  90.000
CEEX 2005 109/ 05.10.2005 Cercetari integrate pentru realizarea celulelor solare de mare eficienta bazate pe efecte cuantice utilizand nanotehnologii si procese tehnologice neconventionale - HESS - CELL 2005- 2008 partener Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica; Popescu V.Ion;  Lakatos Eugen;   Bute Oana; Gheboianu  Anca; Bancuta Iulian 60.000
PNCDI CERES 4-88/ 2004 Influenţa câmpului magnetic asupra solubilităţii sărurilor în apă 2004-2007 partener Crinela DUMITRESCU   20.000
PNCDI - CALIST 5201/ 2004 Sistem performant de verificare a gradului de îmbãtrânire a produselor polimerice procesate prin iradiere, destinate refacerii izolatiilor cablurilor de medie energie 2004-2007 partener Tanta SETNESCU   20.000
PNCDI CERES 4-209/ 12.11.2004  Cristalochimia arsenopiritei din zacamintele aurifere localizate in Carpatii Meridionali (Valea lui Stan, Costesti, Jidostita) - variatii compozitionale si defecte structurale (capcane pentru Au) - ASPIRAU 2004-2006 partener Ion V. POPESCU   15.500
PNCDI CERES 4_214/ 11.11.2004  Procese de interactie ion atom si ion suprafata la energii joase si intermediare - PIASENI 2004-2006 partener Ion V. POPESCU   14.000
PNCDI – MATNANTECH 82/ 18.10.2004 Tehnologii avansate de obtinere a nanomaterialelor cu proprietati controlate pentru finisarea compozitelor din lemn - FINAMAT 2004-2006 partener Valerica CIMPOCA   24.500
PNCDI – MATNANTECH 85/ 18.10.2004 Tehnologii de realizare a micromatricilor semiconductoare cu emisie de lumina alba pentru aplicatii in sisteme de iluminat interior -MATRIX-LA 2004-2006 partener Valerica CIMPOCA   24.000
PNCDI – MATNANTECH 99/ 25.10.2004  Tehnologii noi de realizare a dispozitivelor fotovoltaice cu eficienta de conversie crescuta bazate pe nanostructurarea suprafetei prin tehnici de porozificare a substratului semiconductor monocristalin - SCELL 2004-2006 partener Valerica CIMPOCA   22.000
PNCDI – MATNANTECH 101/ 25.10.2004 Tehnologii pentru realizarea dispozitivelor microfluidice prin microprocesarea siliciului cu aplicatii in transferul termic si biologie - mCANTECH 2004-2006 partener Valerica CIMPOCA   18.000
PNCDI – MATNANTECH 250(408)/ 12.10.2004 Tehnologii pentru realizarea microgeneratoarelor termoelectrice cu filme nanometrice- MICROTEC 2004-2006 coordonator Valerica CIMPOCA   117.000
CNCSIS 149 Utilizarea spectroscopiei optice si atomice pentru detectarea deficientei in azot a plantelor si monitorizarea culturilor agricole 2004-2005 coordonator Simona APOSTOL   20.000
PNCDI - CERES 3-114/ 14.11.2003 Metoda de crestere a safirului bazata pe microstructura si microchimia interfetei in alfa alumina dopata cu pamanaturi rare (de la policristal la monocristal) DOPAL 2003-2005 partener Ion V. POPESCU Cimpoca Valerica; Popescu V.Ion;            Bute Oana;             Bancuta Anca;            Anghelina Violeta;  13.360
PNCDI - CERES 3-137/ 06.11.2003 Senzor fluorescent pentru determinarea presiunii partiale a oxigenului - SENOXI 2003-2005 partener Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica; Popescu V.Ion;         Bute Oana;            Bancuta Anca  10.360
PNCDI - MATNANTECH 878/ 30.10.2003 Tehnologie avansata de realizare a celulelor solare bazate pe microstructurarea de suprafata a siliciului monocristalin - MISSCELLS 2003-2005 partener Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica Popescu V. Ion  Bute Oana Bancuta Anca Tuinea B. Cristina Dinu Sebastian 20.000
PNCDI - MATNANTECH 69c/3/ 19.09.2002 Arie de micropelistori pentru detectia gazelor combustibile - AMIC 2002-2005 partener Valerica CIMPOCA Cobianu Cornel;          Cimpoca Valerica; Lakatos Eugen;         Jelea Adrian;           Oprea Adrian;             Ivan Ioan Ionut. 48.000
PNCDI - MATNANTECH 767/ 15.11.2002 Tehnologii avansate de integrare multicip modul pentru microsisteme cu aplicatii in radiofrecventa - MISTERF 2002-2005 partener Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica Cobianu Cornel           Lakatos Eugen          Dima Gabriel               Stihi Claudia                Bancuta Anca           Tuinea B. Cristina        Dinu Sebastian 21.000
PNCDI - MATNANTECH 808/ 22.11.2002 Retele matriceale de microalveole suport pentru celulele biologice cu aplicatii in investigare, testare si diagnoza - CELHOME 2002-2004 partener Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica Popescu V. Ion            Bute Oana           Bancuta Anca              Tuinea B. Cristina        Dinu Sebastian 20.300
PNCDI - RELANSIN 1446/ 2001 Benzi magneto-plastice cu magnetizatie inalta pentru cresterea gradului de precizie a proceselor de echilibrare dinamica a sistemelor şi microsistemelor  mecanice in rotaţie 2001-2004 partener Laura GORGHIU   5.000
MCT   Cercetari asupra distributiilor puterilor  radiative si cuadrupolare in nuclee cu numar de masa A=6-200 2001-2004 coordonator Ion V. POPESCU Popescu V.Ion;           Cimpoca Valerica; Stihi Claudia;            Dima Gabriel  
PNCDI - CALIST 2125/ 2001 Îmbunătăţirea controlului de fabricaţie în tehnologia de obţinere a materialelor polimerice cu memoria formei indusă prin iradiere 2001-2004 partener Crinela DUMITRESCU   5.000
PNCDI - MATNANTECH 6058/ 2001 Materiale polinerice avansate cu efect de memorie procesate prin iradiere cu fascicul de electroni acceleraţi 2001-2004 partener Silviu JIPA   5.000
CERES   Mecanisme de interacţie ale electronilor acceleraţi în ţinte dielectrice, metalice şi câmpuri electromagnetice 2001-2004 partener Calin OROS   4.000
PNCDI - INVENT 20/ 2001 Procedee şi instalaţie complexă pentru etirat tuburi termocontractabile 2001-2004 partener Silviu JIPA   5.000
PNCDI - MENER 548/ 2001 Recuperarea deşeurilor de teflon prin iradiere cu fascicul de electroni acceleraţi şi reutilizarea lor în matrici polimerice pentru obţinerea unor compozite cu performanţe speciale 2001-2004 partener Silviu JIPA   4.000
CNCSIS   Studii privind interactiunea radiatiei laser cu suprafetele metalice pentru valori ale intensitatii sub pragul producerii transformarilor de faza. Mecanoluminiscenta laser 2001-2004 partener Calin OROS   25.000
PNCDI - MATNANTECH 99/ 15.11.2001 Tehnologii microelectronice de realizare a detectorilor pentru monitorizarea contaminarii radioactive din mediul natural - DERAM 2001-2004 partener Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica; Popescu V.Ion; Stihi Claudia; Dima Gabriel;  20.700
PNCDI - INVENT 27/ 2001 Testare model experimental de aparat pentru masurarea emisiei de chemiluminescenţă a polimerilor în vederea extinderii aplicaţiilor 2001-2004 partener Crinela DUMITRESCU   5.800
PNCDI - MATNANTECH 82b'/ 23.10.2001 Instruire si consultanta pentru microsenzori pentru realizarea proiectului CESME 2001-2003 partener Valerica CIMPOCA Cimpoca Valerica; Cobianu Cornel;          Lakatos Eugen 8.000
CNCSIS - CALIST 1013/ 2000 Metodã de testare bazatã pe mãsurarea emisiei de chemiluminescentã pentru caracterizarea materiilor prime, diagnoza si evaluarea duratei de viatã a materialelor si a sistemelor de izolatie electroizolante polimerice pe bazã de poliolefine 2000-2003        
ORIZONT 2000   Metodă şi tehnică de testare a degradării materialelor electroizolante polimerice în câmpuri electrice şi de radiaţii 2000-2003        
PNCDI - RELANSIN 688/ 2000 Tehnologie nouă de obţinere a magneţilor permanenţi din aliaje pe bază de Nd-Fe-B prin injecţie şi întărire la rece 2000-2003 partener Tanta SETNESCU   9.390
CNCSIS 238/ 2000 Metode atomice si nucleare utilizate in studiul compozitiei elementale a mediului inconjurator 2000-2002 coordonator Ion V. POPESCU Popescu V.Ion;           Cimpoca Valerica; Stihi Claudia;            Dima Gabriel 15.000
MCT   Cercetari asupra structurii elementale a metalelor 1999-2001 coordonator Ion V. POPESCU Popescu V.Ion;           Cimpoca Valerica; Stihi Claudia;            Dima Gabriel  
Combinatul de Oteluri Speciale   Sistem spectrometric pentru masurarea radioactivitatii otelurilor 1999-2001   Ion V. POPESCU Popescu V.Ion;           Cimpoca Valerica; Stihi Claudia;            Dima Gabriel;   
MCT   Cercetari asupra structurii elementale a produselor metalurgice finite si a subproduselor prin metode atomice si nucleare 1998-2000 coordonator Ion V. POPESCU    
MCT   Cercetari si experimentari pentru detectia unor elemente chimice din probe biomedicale si de mediu inconjurator folosind metode nucleare 1997-1999 coordonator Ion V. POPESCU Popescu V.Ion;            Stihi Claudia;            Dima Gabriel;   
MCT   Studiul continutului elemental din probe de mediu ambient, arheologice, biologice, prin metode de analiza atomice si nucleare. Imbunatatirea sistemului experimental 1997-1999   Ion V. POPESCU Popescu V.Ion;            Stihi Claudia;            Dima Gabriel  
MCT   Cercetari asupra structurii elementale a produselor metalurgice finite si a subproduselor prin metode atomice si nucleare  1995-1998 coordonator Ion V. POPESCU Popescu V.Ion;            Stihi Claudia;            Dima Gabriel;   
Combinatul de Oteluri Speciale   Studiul radioactivitatii otelurilor 1995-1998   Ion V. POPESCU Popescu V.Ion;            Stihi Claudia;            Dima Gabriel;