ICSTM

Institute of Multidisciplinary Research for Science and Technology
Valahia University of Târgoviște

ICSTM

ICSTM

Valahia University of Târgoviște

Institutional Development Projects

2022

2025

D-EDUC: Dezvoltare durabilă prin digitalizare în educație / D-EDUC: Sustainable development through digitization in education

2022

2022

Dezvoltare instituțională și creșterea competitivității prin cooperare internațională /Institutional development and increasing competitiveness through international cooperation

2022

2022

Acțiuni incluzive pentru atragerea și menținerea grupurilor vulnerabile în sistemul de învățământ terțiar / Inclusive actions to attract and retain vulnerable groups in the tertiary education system

2022

2022

Open Research: Noi perspective privind aderarea la practicile științei deschise în Universitatea Valahia din Târgoviște / Open Research: New Perspectives on Adhering to Open Science Practices In Valahia University of Targoviste

2022

2022

Consolidarea bazei de practică la Universitatea Valahia din Târgoviște pentru viitorii specialiști în scopul dezvoltării durabile a spațiului rural / Consolidation of the practice base at Valahia University of Targoviste for future specialists for the purpose of the sustainable development of the rural area

2022

2022

Educație antreprenorială de calitate pentru o societate sustenabilă / Quality entrepreneurial education for a sustainable society

2021

2024

ProExcelență – Excelență și Performanță pentru Creșterea Capacității Instituționale de CDI / ProExcellence – Excellence and Performance for Increasing the Institutional Capacity of RDI

2021

2021

ProResearch: Calitate, performanță, excelență – fundamente pentru un mediu stimulativ și competitiv în activitatea de cercetare / ProResearch: Quality, Performance, Excellence – concepts for a stimulating and competitive environment in research

2021

2021

INOSAS – „Stimularea inovării în afaceri prin intermediul Societății Antreprenoriale Studențesti (SAS)” / INOSAS – “Stimulating innovation in business through the Student Entrepreneurial Society (SAS)

2021

2021

Politici și Practici Incluzive pentru Acces la Învățământ Superior de Calitate, ProEDU2021/ Inclusive Policies and Practices for Access to Quality Higher Education

ICSTM

Valahia University of Târgoviște